List znaleziony w Setmaenen

Witam i pozdrawiam Cię wierny Tahrielu

Zgodnie z mą prośba, którą zobowiązałeś się spełnić podaję Ci listę Wiernych, którym postanowiłem przesłać odpowiednie sumy, które oni ponieśli w służbie Bogom. Upraszam Cię tedy byś bez zbędnej zwłoki wypełnił swą misję i powrócił do Mnie. Nie przyjeżdżaj jednak wprost do Minas Angren, lecz spotkajmy się w Luisburgu – tam gdzie zawsze.

Tu następuje lista osób:

Kamil Throdwen Pfungzig 1 ZK
Julius Korn Pfungzig 3 ZK
Icchak Silberstein Averheim 2 ZK
Karl Müntz Averheim 5 ZK
Mosze Blumenstein Averheim 7 ZK
Otik Norndsson Averheim 2 ZK
Thud Uberwald Averheim 3 ZK
Matias Wildstein Streissen 2 ZK
Agnes Mühler Streissen 4 ZK
Kurt Munderwagen Heideck 1 ZK
Klara Ulister Heideck 7 ZK
Peter Vincus Wuppertal 3 ZK
Waldemarr Thirg Loningbruck 2 ZK
Thravir Wellet Agbeiten 4 ZK
Kurt Heingwitz Neustadt 22 ZK
Heino Brunschik Neustadt 10 ZK
Kirk Wallenrod Grenzstadt 2 ZK

Przekaż też zapytanie naszym Wiernym w Averheimie, czy wiedzą, co dzieje się z:

Kunstem Peterssonem Wagenberg
Leorykiem Dietrichsonem Averheim
Tadiusem Ilterem Hochsleben

gdyż nie otrzymałem od nich od dawna oczekiwanego raportu. Każ też przekazać Me osobiste podziękowanie Jaśnie Szlachetnemu Magistrowi Aureliusowi z Geshburga, za okazaną nam pomoc i chęć dalszej współpracy.

Mehiletek

List znaleziony w Setmaenen

Die Große Kampagne TarMorgul